Om Oss


På Søndre Belbu bor vi 4 generasjoner i lag på tunet, den eldste Målfrid på 89 år og yngstemann Birk Magnus på 4 år. Embla Kristine 8 år og Ask Viljar 7 år bor på gammelkåret sammen med mor og far. Gommo Vigdis og goffa Erik i våningshuset og gommegom Målfrid i nykåret.

På gården produseres økologisk melk og kjøtt fra om lag 20 melkekyr. Foruten kyr har vi kalver og ungdyr, katt, hund og en kanin på tunet. For et par år siden ble det bygd flisfyringsanlegg inne i uthuset som varmer opp vatn og husene på gården. Råstoffet hentes hver vinter i gårdsskogen og i åkerkantene rundt omkring. Helmer viser gjerne rundt i flisfyringsanlegget og i det nyoppførte flislagret ved interesse 🙂 og hans motto er selvsagt:

«Fra jord er du kommet og til jord skal du bli. I mellomtida skal du holde på med bioenergi».

Foruten å være gårdbrukere er Helmer til daglig forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) innen fornybar energi og driftsteknikk.  Siv Merethe er utdannet sivilagronom og er i dag rådgiver innen næring og innovasjon ved Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg er vi sysselsatt med ulike verv i lokale lag og foreninger som Snåsa Skogeierlag, Snåsa Ungdomslag, Snåsa Idrettslag, Coop Midt- Norge og Snåsa kommunestyre.