Gården – Belbu Søndre


Gården drives i dag av Siv Merethe og Helmer Belbo med god hjelp av Helmers far Erik. 4 generasjoner bor i lag på tunet, den eldste 89 år og yngste 4 år.
På gården produseres det økologisk melk og kjøtt fra i underkant av 20 melkekyr. Foruten kyr har vi kalver og ungdyr, katt, hund og en kanin på tunet.

Om selve produksjonen

Med en kvote på 109 000 tonn og 240 daa eid og 12 daa leid areal, er Belbu Søndre et relativt lite bruk i trøndersk målestokk. Gården er drevet økologisk siden 2010. Avdråtten ligger litt over snittet for den konvensjonelle, med 7599 kg pr årsku, og i snitt er fettprosenten 4.34 og proteinprosenten er på 3,51. Dette gir EKm pr årsku på 8018 kg.  (link til NLRs medlemsblads artikkel- kommer)